Lean Six Sigma Black Belt

Home / Lean Six Sigma Black Belt

Szkolenie tradycyjne Lean Six Sigma Black Belt

Poziom zaawansowany.

Szkolenie i certyfikacja lidera projektów Lean Six Sigma : DMAIC na poziomie Lean Six Sigma Black Belt

Jak zyskać na szkoleniach z Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma Black Belt

Jeżeli uzyskałeś wcześniej certyfikat Green Belt to po tym szkoleniu możesz przystępować do obrony projektu na certyfikat Black Belt.

Jeżeli myślisz o certyfikacie Black Belt od „zera” to musisz wziąć pod uwagę wszystkie szkolenia od poziomu podstawowego w drodze do osobistej doskonałości.

Lean Six Sigma to kompozycja najlepszych narzędzi do rozwiązywania problemów w procesach wywodząca się z doświadczenia japońskich inżynierów Toyoty i amerykańskich specjalistów z Motoroli. Siłą podejścia Lean Six Sigma jest logiczne ułożenie tych elementów w bardzo skuteczną całość, z pomocą której można eliminować trudne problemy w procesach.

Lider z wiedzą na poziomie Black Belt będzie mógł sam poprowadzić projekt z zespołem w celu rozwiązania powracającego i ukrytego problemu w dowolnie złożonym procesie (również END to END). Jednocześnie jest stałym wsparciem dla całej organizacji w obszarach ciągłej poprawy.

 

Black Belt najlepiej sprawdza się w samodzielnej roli w organizacji gdzie :

 • Może być partnerem dla kierownictwa w celu prawidłowego określenia celów i zmian operacyjnych oraz wskazania zasobów do ich realizacji,
 • Może być wsparciem merytorycznym dla grupy Green Beltów realizujących cyklicznie mniejsze projekty optymalizujące,
 • Może być trenerem i konsultantem wewnętrznym podnoszącym umiejętności wśród pracowników pozwalające na ciągłą poprawę wyników,
 • Może prowadzić własne złożone projekty poprawy jakości będąc osobą reprezentującą firmę w kontaktach z klientem zewnętrznym.

 

 

Certyfikowany w PROMAKO Black Belt skutecznie:

 • Wpływa na obniżenie kosztów złej jakości w dowolnym analizowanym procesie.
 • Zmniejsza liczby defektów przypadających na jednostkę produkcji na wielu etapach w procesie.
 • Obniża ilość błędów w wykonaniu usługi/produktu w złożonych procesach również tak zwanych END-END.
 • Przekazuje kompetencje w organizacji z obszarów Lean Six Sigma i rozwiązywania problemów.

 

Cele szkolenia

Przygotowanie liderów zmian w procesach i organizacjach, którzy będą potrafić samodzielnie stosować metodologię Lean Six Sigma w projektach DMAIC o wysokim skomplikowaniu, z wieloma pod procesami i licznymi klientami.

 

Pytania, na które Black Belt Lean Six Sigma odpowiada bezbłędnie:

 1. Jak skutecznie prowadzić projekty DMAIC na poziomie Green Belt?
 2. Który z elementów procesu niesie w sobie największe ryzyko i jak rzetelnie to ryzyko eliminować?
 3. Czy nasza ocena stanu obecnego jest zgodna z prawdziwymi oczekiwaniami klientów i jest prawidłowo mierzona?
 4. Jak zaangażować wszystkich właścicieli procesów w złożonych relacjach, aby wspólnym wysiłkiem przynosili korzyści dla organizacji?
 5. Jak motywować kierownictwo do wzajemnego czerpana korzyści z podejścia Lean Six Sigma w organizacji?
 6. Jak podnosić kompetencje Lean Six Sigma wśród pracowników?

Najlepiej przygotujesz się na szkolenie odpowiadając sobie na kilka przygotowanych przeze mnie pytań:

 1. Który proces/element procesu generuje najwięcej kosztów złej jakości (reklamacje, przeróbki, braki…)?
 2. Które procesy w Twojej organizacji przechodzą przez wiele działów i generują problemy dla ostatecznych klientów?
 3. Jakie cele strategiczne postawiła przed sobą Twoja organizacja w obszarze operacyjnym?
 4. Jaka jest opinia Twoich współpracowników i przełożonych na temat ciągłego doskonalenia?
 5. W jaki sposób angażujecie pracowników do wspólnej optymalizacji procesów?

 

Organizacja

 • zajęcia z dodatkowej teorii trwają w sumie 4 dni (2 zjazdy):
 • pomiędzy zjazdami jest czas na realizowanie własnych projektów ok 3-4 tygodni pomiędzy zjazdami
 • certyfikacja odbywa się on-line z wykorzystaniem dowolnego komunikatora
 • od pierwszego zjazdu do certyfikacji zazwyczaj ubiega 8 tygodni
 • każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych zajęć (40% teorii, 40% ćwiczeń, 20% dyskusji) z przerwami na katering i lunch (45 min)

 

Zjazd 1

Dzień 1

 • Start 10:00
 • Wstęp do Lean Six Sigmy w organizacji – zadania Belack Belta
 • Define: Zasady pracy grupowej i efektywnej komunikacji
 • Define: Definiowanie sytuacji biznesowej
 • Define: Szacowanie kosztów i korzyści z projektu
 • Define: QFD, model Keno
 • Define: Harmonogramowanie projektów
 • Define: Powtórka z fazy Define
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Koniec: 17:00
 • Ok. 14:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

Dzień 2

 • Start 08:00
 • Measure: Obróbka i prezentacja danych w MiniTab
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Measure: Obliczenia statystyczne w MiniTab
 • Measure: Obliczenia statystyczne w MiniTab
 • Measure: ANOVA Gage R&R
 • Podstawy prowadzenia skutecznych szkoleń Lean Six Sigma,
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Koniec: 15:00
 • Ok. 13:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

 

Około 2-3 tygodni na pracę własną przy projekcie.

 

Zjazd 2

Dzień 3

 • Start 10:00
 • Analyze: Wprowadzenie
 • Analyze: Analiza hipotez w MiniTab
 • Analyze: Design od Experiments – Taguchi
 • Improve: Generowanie rozwiązań
 • Improve: Zasady kreatywnego myślenia
 • Improve: TRIZ
 • Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Koniec: 17:00
 • Ok. 14:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

Dzień 4

 • Start 08:00
 • Control: FMEA i SPC – plan kontroli
 • Control: Dokumentowanie zmian
 • Control: Standardy projektowe w organizacji
 • Control: Zamknięcie projektu
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Koniec: 15:00
 • Ok. 13:00 obiad, podczas szkolenia ok. 4 przerwy kawowe

 

Około 2-3 tygodni na pracę własną przy projekcie.

Certyfikacja

Certyfikacja jest ustalana indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.

Najczęściej odbywa się w formie obrony prezentacji projektu w trakcie rozmowy zdalnej.

 

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Masz pytania dotyczące tego szkolenia? Napisz do mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego z prawej strony, a chętnie odpowiem na wszystkie twoje pytania.

Twoje imię (wymagane)

Twój Email (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość do mnie