Lean Six Sigma White Belt

Home / Lean Six Sigma White Belt

Szkolenie tradycyjne Lean Six Sigma White Belt

 

Poziom średnio zaawansowany, wdrażasz efektywnie zmiany KAIZEN

Jeżeli chcesz skutecznie i aktywnie brać udział w działaniach ciągłej poprawy w firmie to ten poziom jest dla Ciebie. Poznaną wcześniej wiedzę z poprawy jakości wzbogacasz o mapowanie przepływu wartości w procesie, zasady szczupłego wytwarzania – LEAN i metody stosowane w warsztatach KAIZEN.

Jako Lean Six Sigma White Belt:

 • Świetnie nadajesz się na lidera zespołów operacyjnych lub samodzielnego specjalistę, który wspiera wysiłki zespołów w ciągłej drobnej zmianie.
 • Możesz być też bardzo skutecznym członkiem zespołów realizujących bardziej złożone projekty oparte na DMAIC.
 • Znajdziesz pracę w dowolnej branży, od produkcji i logistykę aż do usługi i finanse.
 • Możesz samodzielnie prowadzić małe zespoły wdrażające ciągłe zmiany, wokół siebie, zgodnie z duchem KAIZEN.
 • Dobrze znasz zasady szczupłego wytwarzania i optymalnej realizacji procesów.
 • Znasz źródła marnotrawstwa i potrafisz skutecznie opisać stan obecny z wykorzystaniem mapy przepływu wartości.
 • Znasz podstawowe narzędzia skutecznie eliminujące złą produktywność i straty w procesach.

Jeżeli masz smykałkę do trenowania innych i przekazywania wiedzy, możesz moderować i robić małe warsztaty lub wewnętrzne szkolenia z metod KAIZEN.

Mapowanie Strumienia Wartości (z angielskiego Value Stream Map – VSM) jest jednym ze sposobów analizy stanu obecnego naszych procesów. Uczy pracowników dlaczego częste chodzenie tam, gdzie odbywa się proces – GEMBA – daje tak dużo wartościowych informacji. Graficzny sposób przedstawienia procesu i jego elementów pozwala szybko dostrzec najważniejsze różnice pomiędzy tym co jest faktycznie, a tym czego oczekujemy od procesu. Dodatkowo pełne ćwiczenie wymaga zebrania rzetelnych danych opisujących proces, co pozwala zweryfikować wstępnie systemy pomiarowe i jakość posiadanych obecnie informacji o efektach naszych działań. VSM jest bardzo skutecznym narzędziem do tego, aby łatwo zdefiniować najskuteczniejsze kierunki zmian w analizowanym procesie, tak aby wyeliminować większość marnotrawstwa – MUDA.

Chcesz posłuchać o największej MUDA w firmie?

Efekty szkolenia:

Jako Lean Six Sigma White Belt potrafisz:

 • Podnieść wydajność procesu poprzez eliminowanie marnotrawstwa.
 • Poprawić skuteczność komunikacji pomiędzy klientami i dostawcami wewnętrznymi w procesie.
 • Zmniejszyć ilość materiału w toku poprzez balansowanie procesów.

Cel szkolenia

Przygotowanie sprawnych członków zespołów poprawy procesów i jakości, potrafiących skutecznie oceniać sytuacje poprzez mapowanie procesów i efektywne wdrażanie zmiany na lepsze.

 

Jakie główne umiejętności posiada pracownik po szkoleniu?

 • Dostrzega i definiuje procesy wokół siebie z prawidłowym wskazaniem dostawców i klientów wewnętrznych.
 • Wskazuje i wspólnie z zespołem eliminuje marnotrawstwa w procesach (MUDA).
 • Wyszukuje główne przyczyny problemów poprzez obserwacje na GEMBA i prowadzenie burz mózgów.
 • Podejmuje decyzje w oparciu o dane i fakty zebrane z obszaru produkcji.

 

Najlepiej przygotujesz się na szkolenie odpowiadając sobie na kilka przygotowanych przeze mnie pytań:

 • Który proces przynosi najwięcej zysku firmie?
 • Jakie bufory z materiałami widzisz pomiędzy etapami w procesie?
 • W jaki sposób wyliczane są normy czasowe w Twojej organizacji?
 • Jakie systemy kontroli funkcjonują w Twoich procesach?
 • Gdzie znajduje się wąskie gardło w Twoich procesach?

 

Harmonogram szkolenia:

 • 2 dni po 8 godzin lekcyjnych – wykłady/szkolenia
 • Przerwy co 1,5h szkolenia
 • Jedna przerwa na lunch ok 45 minut (godzina do ustalenia z grupą)
 • 50% teorii + 50% ćwiczeń

 

Dzień 1

 1. SIPOC z perspektywy firmy – od rampy do rampy.
 2. Metodyka mapowania procesów Value Stream Map.
 3. Teoria ograniczeń w procesach – wpływ wąskiego gardła.
 4. Balansowanie procesów w celu dostosowania zasobów do oczekiwanych wyników ilościowych w czasie.
 5. Eliminowanie przyczyn marnotrawstwa w procesach.

 

Dzień 2

 1. Wymagania dla Pull i taktyka Just In Time (logistyka zewnętrzna procesów).
 2. Zaangażowanie pracowników w procesie przepływu materiałów – 5S.
 3. Metody kontroli jakości i sposoby jej eliminacji – Poka Yoke.
 4. Rola standaryzacji pracy w ciągłej poprawie.
 5. Zasady wdrażania filozofii KAIZEN w organizacjach.

Najbliższe terminy szkolenia otwartego White Belt w 2018 roku:

Szkolenie 1 – 2 dni: 31 Maja 01 Czerwca 2018 – Warszawa

Szkolenie 2 – 2 dni: 13-14 Września 2018 – Warszawa

 

Oferta i formularz zgłoszeniowy do pobrania

Szkolenie Lean Six Sigma White Belt 2018 (191 pobrań)

 

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Masz pytania dotyczące tego szkolenia? Napisz do mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego z prawej strony, a chętnie odpowiem na wszystkie twoje pytania.

Twoje imię (wymagane)

Twój Email (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość do mnie