Wprowadzenie do Lean Six Sigma – DMAIC

Home / Narzędzia LSS / Wprowadzenie do Lean Six Sigma – DMAIC

Wprowadzenie do Lean Six Sigma – DMAIC

W dzisiejszym wpisie przechodzimy do konkretów. Będę omawiać jedno z narzędzi, które może być dla nas bardzo przydatne w drodze do mistrzostwa ciągłej poprawy. Opowiem dziś pokrótce o metodzie Lean Six Sigma. Dzisiejszy wpis rozpoczyna cykl, w którym będę chciał się skupić na kolejnych etapach tego podejścia. Chcę was wprowadzić do tej metody.

 

Sekret Lean Six Sigmy

Siłą Six Sigmy jest metodologia, podejście, logika w rozwiązywaniu kolejnych zadań. Inżynierowie Motorolli, którzy w połowie lat 80-tych poprzedniego wieku wprowadzili tę metodę jako remedium na konkurencję japońskich firm, nie odkryli nic nowego. Oni po prostu sięgnęli po istniejące narzędzie jakościowe, poukładali je w odpowiedniej kolejności i stworzyli projekty składające się z pięciu faz. Toyota zaś wykorzystując metodę Lean Six Sigma, zaczęła podbijać rynek amerykański. Dlatego chcę wam dziś opowiedzieć o projektach zwanych DMAIC.

 

Analyze i Improve

Być może się zdziwicie, dlaczego nie będę chciał omawiać faz projektów Lean Six Sigma od pierwszej fazy. Zacznę jednak od faz środkowych, które są najważniejsze.

Kiedyś wspominałem, że rozwiązywanie problemów polega na zadawaniu pytań. W Lean Six Sigmie są dwie fazy, w których te pytania się zadaje. To są najważniejsze fazy w projekcie Lean Six Sigma. Pierwszym pytaniem jest pytanie dlaczego?, drugim zaś pytanie jak? Pierwsze z nich zadajemy w fazie Analyze, natomiast drugie w fazie Improve.

Faza Analyze jest fazą, która różni się w projektach Lean Six Sigma od innych projektów, ponieważ Lean Six Sigma kładzie nacisk w niej na statystyczną różnicę w procesie w wyniku zmiany jakiejś przyczyny. Tylko statystycznie udowodniony wpływ przyczyny na problem w projekcie czy w procesie może skutkować tym, że w fazie Improve będziemy się zastanawiali jak tę przyczynę problemu rozwiązać. Te dwie środkowe fazy są najważniejsze. Wszystko to, co się dzieje w projekcie Lean Six Sigma i wszystkie inne fazy są podporządkowane tym dwóm fazom – Analyze i Improve.

 

Define i Measure

Pamiętajcie, że obie te fazy bazują na burzy mózgów. Do burzy mózgów zaś są niezbędne rzetelne dane. Dlatego w projektach DMAIC przed fazą Analyze są dwie fazy, które zapewniają nam odpowiednią ilość i jakość danych do tego, aby ją przeprowadzić.

Pierwsza jest to faza Define, w której definiuje się klienta, jego oczekiwania, zakres projektu i to, co musi być zrobione. Kolejną fazą jest faza Measure, w której dbamy o to, aby dane wykorzystywane w fazie Analyze były rzetelne, prawidłowe i żeby można im było zaufać. Faza Define jest po to, aby nie popełniać błędu i skupiać się nie na problemach, lecz na konkretnych rzeczach. Zaś faza Measure jest po to, żeby ufać danym i aby można było obronić projekt w każdej chwili.

Pamiętajcie: Delta zależy od oczekiwań klienta i od zmierzonych efektów naszej pracy. Te dwie pierwsze fazy są po to, żeby mieć pewność co do Delty. Później szukamy przyczyn i rozwiązań.

 

Control

Na końcu jest jeszcze jedna faza. Po fazie Improve mamy już załatwioną sprawę i rozwiązany problem. Delta powinna być równa zero, co oznacza, że spełniamy oczekiwania klienta. Pamiętacie, co robimy w momencie, kiedy rzeczywiście te oczekiwania realizujemy? Wykonujemy wówczas tylko i wyłącznie fazę Control i standaryzację. Dlatego też na końcu jest faza, która spina klamrą wszystkie nasze działania. Tym samym daje nam narzędzie do tego, żebyśmy kontrolowali proces po tych zmianach oraz same zmiany i abyśmy standaryzowali te zmiany, a tym samym dopełnili cały cykl DMAIC.

 

D+M+A+I+C

Podsumujmy: mamy fazę Define, Measure, Analyze, Improve i Control, czyli tzw. DMAIC. I to jest właśnie cała Six Sigma. Jej siła jest w kolejności, siła jest w logice, siła jest w pokonaniu tych wszystkich pięciu etapów po kolei bez omijania czegokolwiek.

 

Niech dzisiejszy wstęp będzie wstępem do cyklu dotyczącego faz DMAIC. Każda z nich będzie oddzielnie omówiona w kolejnych wpisach. Zachęcam do czytania!